Posted in Advises & Inspirations, Poem

Bukang Liwayway

Isang bukang liwayway

Na nagsasabing

Tuloy lang ang buhay

Kahit ang kinakaharap natin

Ay hindi natin kaagapay

Huwag mawalan ng pag-asa

Ituloy pa rin kung anu ang tama

At huwag gagawin kung mali na

Me anim na taon pa rin =tayo

Kung nganganga o magtratrabaho

Ganun talaga, kapwa Pilipino

Ipinanganak tayong ganito!

Author:

a simple person, who loves to eat, travel and compose some poems or write-ups.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s