Posted in Poem

Dapithapon

Kay gandang pagmasdan

Ang paglubog ng araw

Sa karagatan

Habang apak na naglalakad

Sa buhanginan

Nagbibigay pag-asa

Na may darating na umaga

Upang mangisda

At lumanghap

Nang hanging sariwa

Author:

a simple person, who loves to eat, travel and compose some poems or write-ups.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s